Спектр права
 

+38 (097) 841-86-93

+38 (067) 440-79-85

Понеділок - П'ятниця

09:00 - 18:00

Замовити дзвінок

Акредитація медичних закладів

Акредитація закладу охорони здоров’я (далі - акредитація) - це офіційне визнання наявності у закладі охорони здоров’я умов для якісного, своєчасного, певного рівня медичного обслуговування населення, дотримання ним стандартів у сфері охорони здоров’я, відповідності медичних (фармацевтичних) працівників єдиним кваліфікаційним вимогам.

Акредитації підлягають всі заклади охорони здоров’я (далі - заклади) незалежно від форми власності, крім аптечних, акредитація яких може здійснюватися на добровільних засадах.

Перша акредитація закладу проводиться через два роки від початку провадження діяльності. Наступні акредитації проводяться кожні три роки.

Оцінка закладу охорони здоров’я проходить відповідно до Стандартів акредитації закладів охорони здоров’я затверджених Наказом МОЗ України №142 від 14.03.2011 року та змін затверджених Наказом МОЗ України №1116 від 20.12.2013 року (далі - стандарти).

Стандарти - це вимоги до процесу, умов та результатів медико-санітарної допомоги у закладі охорони здоров’я. На основі Стандартів проводиться експертиза відповідності закладу будь-якої форми власності встановленим критеріям шляхом оцінювання досягнення стандартів по кожному пункту/підпункту, що здійснюється за бальним принципом. Оцінці підлягають стандарти, які відповідають профілю закладу та виду лікувально-профілактичної допомоги, що надається закладом.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 року №765 «Про затвердження Порядку державної акредитації закладу охорони здоров’я» (зі змінам внесеними Постановою КМУ від 17.12.2012 р. №1216) для проходження акредитації установа подає документи до акредитаційної комісії, яка здійснює розгляд поданих документів та формує експертну групу для проведення оцінки відповідності установ вище вказаним стандартам.

Для проходження державної акредитації установою подаються наступні документи:
  • Заява про проведення акредитації;
  • Копія положення (статуту) закладу охорони здоров'я, засвідчена нотаріально; 
  • Копія свідоцтва на право власності або договору аренди приміщень, інші документи на право користування для надання лікувально-профілактичної допомоги, засвідчені в установленому порядку; 
  • Копія ліцензії на медичну практику;
  • Затверджена структура закладу охорони здоров'я;
  • Висновок державної санітарно-епідеміологічного нагляду про епідемічний стан закладу;
  • Звіт про медичні кадри (за формою, затвердженою МОЗ);
  • Звіт закладу про лікувальну роботу та/або фармацевтичну діяльність, проведену за останні три роки, а у разі першої акредитації — за останні два роки (за формою, затвердженою МОЗ);
  • Аналіз діяльності установи щодо якості медичної допомоги та критерії її оцінки;
  • Копії раніше виданих акредитаційних сертифікатів, якщо такі видавалися.

Процес підготовки до акредитації в тісній співпраці з працівниками медичного закладу в середньому займає два місяці з моменту проведення юридичного аудиту нашими юристами. Оскільки без попереднього аудити всього закладу та його документів не можливо оцінити вартість всієї акредитації в цілому.

Якщо в підготовці документів до акредитації та в самому проведенні її у Вас виникли проблеми то юристи ТОВ ЮК «СПЕКТР ПРАВА» завжди готові прийти Вам на допомогу, оскільки мають багаторічний досвід в галузі медичного права та розробці внутрішніх документів закладів охорони здоров’я.

# Title Download Size

Приклади документів

Заява на акредитацiю Download
Open
38.40 kb